Uzun Taharat Musluğu

Uzun Taharat Musluğu
KODÖLÇÜKOLİ / ADETKOLİ / KG
271.022 1/2" X 1/2" 100 12,80